Huge Bostäder

Kundkommunikation som skapar gemenskap i Huddinge

Uppdrag

Huge Bostäder är ett fastighetsbolag som ägs av Huddinge kommun. Vi är deras kommunikationsbyrå och stöttar löpande med olika typer av kommunikationsinsatser. Vi producerar, från ax till limpa, kundtidningen Värden som ges ut fyra gånger per år till 8 000 hyresgäster. För Huge Bostäder gör vi även års- och hållbarhetsredovisning, film, kampanjer till sociala medier, textproduktion och webbpublicering.

Års- och hållbarhetsredovisning för Huge Bostäder.

Kundtidningen Värden för Huge Bostäder.

“Sen 2022 samarbetar vi med gänget på Marczak. Vi har ett väldigt bra samarbete och kan varmt rekommendera dem som kommunikationsbyrå.”

Anders Sundqvist,
kommunikationschef på Huge Bostäder

 

 

 

Vad vi gjorde

Vi sköter hela produktionen av kundtidningen Värden. Från första idémöte till trycklämning – redaktionsmöte, textproduktion, foto, grafisk form, redaktörskap, projektledning, samordning av tryck och distribution. Tidningen finns även att läsa digitalt i en tillgänglighetsanpassad version. Syftet med Värden är att stärka relationen till Huges kunder och alla som bor och verkar i Huges områden genom berättelser, tips och råd. Flera synergier finns mellan Värden och andra kommunikationskanaler, som till exempel sociala medier och Huges webbplats.

Resultat

Den senaste läsarundersökningen visade bland annat det starka bandet mellan läsarna och Värden. Över 80 procent av enkätdeltagarna uppgav att de brukar läsa eller bläddra i tidningen när den kommer. Läsarna tycker att språket i tidningen är lätt att förstå och att de får bra information om vad som händer och planeras. En majoritet tycker också att Värden är trovärdig, ”ger en positiv känsla av gemenskap” och ger ”insikt om förväntningar på mig som hyresgäst”.