Nordlo, header.

Nordlo

Transparens och tydlighet visar vägen

Uppdrag

Nordlo är en av Nordens ledande IT-aktörer inom molntjänster och infrastruktur. Nordlogruppen bildades genom en sammanslagning av flera IT-bolag 2018 och 2020 fick vi uppdraget att vara en strategisk partner vid framtagandet av den första koncerngemensamma hållbarhetsredovisningen. Målet med arbetet är att skapa en redovisning som blir tydlig för en bred målgrupp med varierade förkunskaper om hållbarhetsrapportering, där transparens och tydlighet är ledord i hela processen.

Nordlo.

Nordlo

“Genom hela arbetsprocessen med hållbarhetredovisningen är teamet på Marczak & Utterström ett värdefullt och uppskattat bollplank som garanterar en bra slutprodukt.”

Erika Tollmén,
hållbarhetsansvarig Nordlo

Nordlo

 

 

 

Vad vi gjorde

Som strategiskt bollplank kring hållbarhetskommunikation har vi varit delaktiga i att sätta ramarna för Nordlos hållbarhetsredovisning. Vi stöttade även med skribentresurser och har sedan dess varje år fått förtroendet att vara Nordlos byråpartner vid produktionen av den årliga redovisningen. I uppdraget ingår redaktörskap, skribentresurser, grafisk formgivning och översättning till norska och engelska.

Resultat

Resultatet är en digital produkt som på ett lättillgängligt sätt presenterar Nordlos målsättningar inom hållbarhet, det dagliga arbete som görs inom hållbarhet av de omkring 900 medarbetarna och en transparent uppföljning av resultaten. Redovisningen, som finns på svenska, engelska och norska, har blivit ett uppskattat och väl använt kommunikationsmaterial som både höjer stoltheten internt samtidigt som den ger en uppdaterad bild av Nordlo för intressenter, kunder, blivande medarbetare och samarbetspartners.

Nordlo om samarbetet

”Samarbetet med Marczak & Utterström fungerar väldigt bra. De har förmågan att kombinera strategi och struktur med koppling till hållbarhetsområdet med kommunikation, som fungerar väl för Nordlos målgrupp. Genom hela arbetsprocessen med hållbarhetredovisningen är Sara och teamet på Marczak & Utterström ett värdefullt och uppskattat bollplank som garanterar en bra slutprodukt, hela projekten genomsyras av positiv energi.”

– Erika Tollmén, hållbarhetsansvarig Nordlo

Läs 2022 års Hållbarhetsredovisning!